SOŽE Rentna štednja | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > ŠTEDNJA > SOŽE Rentna štednja
SOŽE Rentna štednja SGM
SOŽE Rentna štednja

Ova vrsta štednje omogućiće vam ostvarivanje redovnog prihoda mjesečnim pripisom kamate na sredstva koja ste oročili. 

Kome je namijenjena?

Sože renta namijenjena je svima koji žele da čuvaju svoju ušteđevinu u banci, tako da na taj iznos ostvaruju redovan mjesečni prihod. 

Prednosti

  • korisnici ove štednje dobijaju besplatnu MasterCard Debit karticu kao i uslugu SMS obavještavanja o pripisu kamate
  • minimalni ulog je samo 500 eura
  • obračun kamate vrši se mjesečno i uplaćuje se na vaš transakcioni račun

Dokumenti

Fond za zaštitu depozita.

Societe Generale banka Montenegro AD članica je fonda za zaštitu depozita.

Saznajte više

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1113
  • GBP 1 0.896
  • USD 1 1.1362
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.31 -0.35