Nerezidentni računi pravnih lica | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Velika preduzeća > Računi > Nerezidentni računi pravnih lica
Non residental accounts Societe General Montenegro
Nerezidentni računi pravnih lica

Pravna lica nerezidenti u Societe Generale banci Montenegro mogu otvoriti sljedeće račune:

 • nerezidentni račun
 • račun diplomatskih predstavništava
 • račun predstavništava stranih humanitarnih organizacija

Instrukcije za otvaranje nerezidentnog računa pravnog lica:

Neophodno je dostaviti:

 • zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa, koji će sadržati sve potrebne detalje o pravnom licu (naziv, adresu, registarski broj, tel/fax, opis djelatnosti itd.)
 • rješenje o registraciji firme (original ili kopija ovjerena od strane nadležne instutucije, koji nijesu stariji od tri mjeseca)
 • ovjerenu kopiju pasoša vlasnika pravnog lica ili original punomoćja za ovlašćenog direktora sa spesimenom potpisa
 • punomoćje za ovlašćeno lice da može za račun i u ime pravnog lica raspolagati sredstvima na računu kod Societe Generale banke Montenegro (original)
 • ovjerenu kopiju pasoša ovlašćenog lica (nerezidenta) ili ličnu kartu ukoliko je ovlašćeno lice rezident

NAKNADE

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.1326
 • GBP 1 0.88
 • USD 1 1.1354
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.24 -0.31