Donacija 12 000€ u didaktici obrazovnim ustanovama | Societe Generale Montenegro
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Donacija 12 000€ u didaktici obrazovnim ustanovama
Donacija 12 000€ u didaktici obrazovnim ustanovama

Societe Generale banka Montenegro donirala je didaktička sredstva školama i vrtićima u vrijednosti 12.000 eura. Ova akcija nastavak je prošlogodišnjeg projekta tokom kojeg su dvadesetčetiri obrazovne ustanove dobile računarsku i didaktičku opremu. 

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete za svaku od škola i predškolskih ustanova odabran je odgovarajući set didaktičkih sredstava koji će omogućiti odvijanje nastave na interesantan, raznovrstan i maštovit način u svakoj od vaspitno-obrazovnih jedinica.

Didaktička sredstva za unapređenje odvijanja procesa nastave dobili su: OŠ „Mustafa Pećanin“ u Rožajama, OŠ „Marko Miljanov“ i OŠ „Pavle Žižić“ u Bijelom Polju, OŠ „Vuko Jovović“ u Danilovgradu, OŠ „ Maršal Tito“ u Ulcinju, kao i OŠ „ Branko Božović“, OŠ „Vladimir Nazor“, OŠ „Vlado Milić“, OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin“ i OŠ „Radojica Perović“ u Podgorici. 

Didaktiku za najmlađe mališane dobile su i predškolske ustanove PU „Vukosava Mašanović Ivanović“ u Baru i PU „Radost“ u Kotoru, dok se u sklopu ovog projekta očekuje isporuka računarske opreme Srednjoj stručnoj školi u Rožajama kao i opreme za video projekciju osnovnoj školi u Radanovićima. 

Povodom ove donacije, u ime Ministarstva prosvjete, gđa Arijana Nikolić Vučinić, direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje je izjavila: 
„ U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, za škole i predškolske ustanove, odabran je odgovarajući set didaktičkih sredstava koji će omogućiti odvijanje nastave na interesantan, raznovrstan i maštovit način u svakoj od vaspitno-obrazovnih ustanova. Posebno je fokus stavljen na đecu sa intelektualnim i smetnjama iz spektra autizma, a što je bio i kriterijum odabira škola. Ova didaktička sredstva će olakšati nastavnicima rad koji vodi ne samo akademskim nego i razvojnim postignućima ove đece. Ona istovremeno podstiču njihovu interakciju sa vršnjacima na zanimljiv i način koji se dešava putem učenja kroz igru.“

„ Kao i svake prethodne, tako i ove godine nastavljamo sa podrškom obrazovnim ustanovama. Drago nam je što na taj način doprinosimo poboljšanju i raznovrsnosti u izvođenju nastave u našim školama i vrtićima. Sigurna sam da će nova didaktička sredstva koristiti lakšem i boljem usvajanju znanja najmlađih jer su namjenski odabrana sa velikom pažnjom i posvećenošću.“  izjavila je portparol Societe Generale banke Montenegro Slađana Radović.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretninaOGLAS - potražnja nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.1214
  • GBP 1 0.8921
  • USD 1 1.1234
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.26 -0.32